Σάββατο 8 Μάιος 2021

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Να βοηθήσουν και οι μουσουλμάνοι για το τζαμί

Ο σεβασμός στο ατομικό δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης της θρησκευτικότητας και η ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών υποχρεώσεων αποτελούν τους δύο πυλώ...

Tζαμί: Ιστορία & Εθνική μεγαλοσύνη

  Το ερώτημα που τίθεται είναι αν το τζαμί μπορεί να εκφράζει και «να εκπροσωπεί» κάτι άλλο από τον χώρο θρησκευτικής λατρείας (όπως π.χ. μια Χριστ...