Γιατί δεν λέμε τα θετικά για τα ΑΕΙ;

4
59

Την τελευταία περίοδο με αφορμή τις προτάσεις του υπουργείου Παιδείας για την αλλαγή του νόμου, έχουν εμφανιστεί σειρά δημοσιευμάτων τα οποία επικεντρώνονται σε ζητήματα τα οποία αναδεικνύουν σταθερά, μόνο αρνητικά φαινόμενα στην λειτουργία των ελληνικών ΑΕΙ.

Αυτό γίνεται συνήθως με τη χρήση επιλεγμένων παραδειγμάτων, πολλές φορές με γενικεύσεις, ενώ συχνά οι γράφοντες φαίνεται να καταλογίζουν στα Πανεπιστήμια πολλές από τις παθογένειες ή των φαινομένων κοινωνικής ανομίας του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας της τελευταίας 20αετίας.

Ενδεικτικά αναφέρω: Χαμηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών, έλλειψη αξιολόγησης, οικογενειοκρατία, ανεπαρκής έρευνα, πολλαπλασιασμός τμημάτων, υψηλοί μισθοί των καθηγητών, κ.ά.

Συγκεκριμένα: 
–  Αλλαγές και εκσυγχρονισμός στα προγράμματα σπουδών, προφανώς απαιτούνται, αλλά το επιχείρημα ότι αυτά είναι παρωχημένα ή προβληματικά ως προς τις επιστημονικές ή παραγωγικές ανάγκες της χώρας δεν ευσταθεί.

Ενδεικτικά αναφέρω α) Εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε θα είχε επισημανθεί ως πρόβλημα τα τελευταία 30 χρόνια στην ευρύτερη αγορά εργασίας της χώρας μας και κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί για σχεδόν κανένα κλάδο σπουδών, β) η αποδοχή των αποφοίτων των ελληνικών ΑΕΙ σε μεταπτυχιακά προγράμματα του εσωτερικού και εξωτερικού είναι απολύτως επιτυχής και πολύ συχνά τόσο οι ίδιοι όσο και οι καθηγητές αναφέρουν πόσο ποιοτικά ήταν τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών τους. 

– Η ανεπαρκής, ανύπαρκτη έρευνα και οι δημοσιεύσεις που παράγεται/ονται από τα ελληνικά ΑΕΙ αποτελούν μια σταθερά επαναλαμβανόμενη λάθος άποψη. Επισημαίνεται αρχικά ότι η χρηματοδότηση της έρευνας είναι υπόθεση των τελευταίων 20 χρόνων και έχει επανειλημμένα κριθεί ως ανεπαρκής.

Παρά το γεγονός αυτό, οι διεθνείς δημοσιεύσεις των καθηγητών των ελληνικών ΑΕΙ παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση σε ποιότητα και ποσότητα, όπως επισημαίνει πρόσφατη επίσημη κρατική έρευνα (Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008 – Βιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης).

Η Ελλάδα εμφανίζεται να είναι από τις πρώτες χώρες στον κόσμο σε ρυθμό αύξησης αυτών των διεθνώς αποδεκτών δημοσιεύσεων και παρά το γεγονός των ανεπαρκών όρων παραγωγής τους (υποδομές, υπηρεσίες, εφόσον ιδιαίτερα αυτές συγκριθούν με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες). 

– Η αξιολόγηση και τετραετής προγραμματισμός έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια στα περισσότερα ΑΕΙ και οι βασικοί λόγοι που αυτές οι διαδικασίες κινούνται αργά ή δεν τηρούνται, είναι η ανεπαρκής χρηματοδότηση από το κράτος στο θέμα της αξιολόγησης και η μη τήρηση των συμφωνημένων όρων του τετραετούς προγραμματισμού. Επιπλέον, σωρεία ζητημάτων θεσμικού ή οικονομικού χαρακτήρα είτε καθυστερούν είτε δεν λύνονται από το υπουργείο με αποτέλεσμα σοβαρές δυσλειτουργίες στην διοίκηση των ΑΕΙ.

– Αποσιωπάται σταθερά το ζήτημα της υποχρηματοδότησης των ΑΕΙ αλλά και το θέμα της μισθολογικής απαξίωσης των καθηγητών, οι οποίοι εργάζονται με μισθούς, οι οποίοι είναι από τους κατώτερους στην Ευρώπη. Σημειώνεται ως παράδειγμα ότι τακτικός καθηγητής με 25 χρόνια προϋπηρεσία έχει μισθό περίπου 2.500€ (χαμηλότερος κατά πολύ από μεσαία ή χαμηλά στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα και βέβαια από κάθε άλλο δημόσιο λειτουργό πχ. δικαστές).

Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να εξεταζόταν – με συγκεκριμένους δείκτες και σε σύγκριση με τα άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια – ποιες υποδομές και υπηρεσίες προσφέρουν στους καθηγητές τα περισσότερα.

– Η παρουσία των ελληνικών πανεπιστήμιων και καθηγητών στο διεθνή χώρο αλλά και οι συνεργασίες τους με το κράτος, τους ΟΤΑ και τις επιχειρήσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο είναι συνεχής την τελευταία 20ετία και έχουν συμβάλλει μόνο θετικά στην ανάπτυξη της χώρας. Η επίκληση της μη χρήσιμης έρευνας από τα ΑΕΙ θα έπρεπε πρώτα να εξετάσει το ζήτημα της έλλειψης ερευνητικής κουλτούρας και χρηματοδότησης από το κράτος, τους φορείς και τις επιχειρήσεις, η οποία οδηγεί συχνά στην μη παραγωγική χρήση αποτελεσμάτων έρευνας.

Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και όχι δύσκολο να εξεταστεί για παράδειγμα πόσες μελέτες και έρευνες των ελληνικών ΑΕΙ οι οποίες κατέληξαν σε χρήσιμες προτάσεις πολιτικής και τελικά δεν εφαρμόστηκαν για λόγους πολιτικούς, μικροπολιτικούς, ή λόγω έλλειψης χρηματοδότησης ή παραδοσιακής και συντηρητικής αντίληψης για ζητήματα καινοτομίας και έρευνας. 

– Τέλος, αναφορικά με τα περιφερειακά πανεπιστήμια, για το οποία συχνά αναφέρεται ότι δεν συμβάλλουν στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη τα στοιχεία της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής τους δραστηριότητας και της παραγωγής έρευνας, συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετών αποδεικνύει συνήθως το αντίθετο, αναδεικνύοντας τα σε βασικό πυρήνα της τοπικής περιφερειακής αλλά και εθνικής ανάπτυξης, ενώ πολλά από αυτά έχουν και μια έντονα διεθνοποιημένη παρουσία στον ακαδημαϊκό χώρο.

Ως παράδειγμα αναφέρω την περίπτωση του πανεπιστήμιου Αιγαίου όπως προκύπτει από πρόσφατη διερεύνηση μας (βλ. Η συμβολή του πανεπιστημίου Αιγαίου στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη των περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου), ενώ παρόμοια δεδομένα υπάρχουν και για άλλα περιφερειακά ΑΕΙ.  Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι τα Περιφερικά Πανεπιστήμια είναι νεότερα και αναπτύσσονται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές και θα έπρεπε να είχαν αυξημένη χρηματοδότηση και να υποστηρίζονται πολιτικά και αναπτυξιακά.

Αντίθετα, ωστόσο οι επιμέρους πολιτικές δεν τα ευνοούν. Χαρακτηριστική η παράλογη πολιτική μετεγγραφών που τα αποψιλώνει τα τελευταία χρόνια επιβαρύνοντας παράλληλα την λειτουργία πολλών κεντρικών ΑΕΙ.

Στα πλαίσια ενός τόσο σημαντικού και κρίσιμου για όλους διαλόγου για την Ανώτατη Παιδεία έχει σημασία κατά τη γνώμη μου τόσο να επισημαίνονται τα προβλήματα, τα λάθη και τα τρωτά όσο και να αναδεικνύονται και να μην αποσιωπούνται οι θετικές πλευρές οι οποίες ουσιαστικά το ευρύ κοινό δεν φαίνεται να γνωρίζει και το υπουργείο αλλά και εμείς οι πανεπιστημιακοί δεν προβάλλουμε επαρκώς.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Προηγούμενο άρθροΑϊ Βασίλη, φέρε και βρεγμένη σανίδα!
Επόμενο άρθροΠανεπιστημιακός συνδικαλισμός και κουλτούρα διαλόγου
Ο Πάρις Τσάρτας είναι Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Tμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου του οποίου διετέλεσε δύο φορές Πρόεδρος. Είναι επίσης Πρόεδρος στο νεοϊδρυθέν (2009) Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του ιδίου Πανεπιστημίου. Διδάσκει μαθήματα Τουρισμού σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο (Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Έχει πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο και έχει δημοσιεύσει βιβλία, μελέτες και άρθρα σχετικά με τον τουρισμό στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πολλά Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα σχετικά με τον Τουρισμό και την Τουριστική Ανάπτυξη. Είναι επίσης, Μέλος της Advisory Committee του Τμήματος Διοίκησης, Ξενοδοχείων και Τουρισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Είναι ενεργό μέλος επιστημονικών σωματείων, κριτής και σύμβουλος σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με τον Τουρισμό καθώς και εκδότης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού TOURISMOS (an International Multidisciplinary Journal of Tourism). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Ανάπτυξη του Τουρισμού, στις Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, στην Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη, στα Χαρακτηριστικά της Τουριστικής Απασχόλησης, στην Κοινωνιολογία του Τουρισμού και τέλος στον Σχεδιασμό της Τοπικής ανάπτυξης.

4 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Απαντω στον τιτλο/ερωτηση σας: γιατι πολυ απλα αυτα βλεπυμε 95% (και βαλε) και αυτα μας ενοχλουν. τωρα να παρουμε τις εξαιρεσεις και να λεμε τι καλα που ειναι τα πανεπιστημια μας το βρισκω λιγο χαζο και ασκοπο.
  τα υπολοιπα που αναφερετε ξερουμε πως γινονται. μην παραμυθιαζομαστε αλλο. ολοι εχουμε περασει απο εκει πλεον.
  υπαρχουν και ανθρωποι που παλευουν εκει μεσα στη σαβουρα και τους εκτιμουμε γι’αυτο. αλλα ειναι λιγοτεροι απο 5%. οπως σε ολα τα δημοσια ιδρυματα. Δεν υποστηριζω την αποψη οτι ο,τι ιδιωτικι=καλυτερο αλλα την αποψη οτι ο,τι δημοσιο=χαλια. Σπουδασμενος ειστε, θα καταλαβετε τη διαφορα.

 2. Γνωρίζετε ότι, σε ΑΕΙ, με πλαστές προϋπηρεσίες έγιναν παράνομα υπάλληλοι αορίστου χρόνου εργολάβοι στα 60 τους; Γνωρίζετε ότι, σε ΑΕΙ, απασχολούν σε διοικητικά δημοσιογράφους πτυχιούχους, την ώρα που έμπειρους δημοσιογράφους τους απολύουν από την ΕΡΤ κ.λπ.; Γνωρίζετε ότι, αυτοί είναι ομάδες της οικογενειοκρατίας και εμπροσθοφυλακή της διαφθοράς; Γνωρίζετε ότι, το Υπουργείο έχει κάνει απογραφή, αλλά αυτά δεν τα βλέπει; Τα θεωρεί φυσιολογικά; Γνωρίζετε ότι, αυτοί και οι επίορκοι καλύπτονται από την οικογενειοκρατία, την συνδικαλιστική αλητεία, τις διοικήσεις που τους προσέλαβαν παράνομα, την διαπλοκή, το κράτος της διαφθοράς; Γνωρίζετε ότι, τους έντιμους και ικανούς υπαλλήλους, που δεν έχουν πλάτες και στηρίξεις, τους έχουν στο «ψυγείο», τους κακομεταχειρίζονται, σκηνοθετούν κατηγορίες, τους χαρακτηρίζουν δήθεν ακατάλληλους κ.λπ., με σκοπό να τους απολύσουν με άθλια τεχνάσματα, ώστε να σώσουν τους παράνομα προσληφθέντες με πλαστές προϋπηρεσίες αορίστου χρόνου, την οικογενειοκρατία, την διαπλοκή κ.λπ.; Γνωρίζετε ότι, γι’αυτό τα μαγειρεύουν οι επίορκες διοικήσεις με την ανοχή του τριτοκοσμικού διεφθαρμένου κράτους;
  Φυσικά και τα γνωρίζετε, αλλά δεν βγάζετε άκρη με την διαπλοκή που μας κατέστρεψε. Ο ίδιος ο κλέφτης ποτέ δεν θα βρει τον κλέφτη. Θα την πληρώσουν οι έντιμοι που χαλούν την πιάτσα της διαπλοκής, διότι γι’αυτούς είναι επικίνδυνοι! Έχουν αντιστρέψει την πυραμίδα της ηθικής και της λογικής. Το θέμα είναι απλό: Να απολύσουν τους αορίστου χρόνου που προσλήφθηκαν παράνομα τα 13 τελευταία χρόνια, με πλαστές προϋπηρεσίες, τους επίορκους αρμόδιους που τους προσέλαβαν, την οικογενειοκρατία!! Ας αφήσουν επιτέλους τα μαγειρέματα ετών και την εκδούλευση!
  Τώρα επινόησαν να φύγουν οι πάνω από 50 ετών. Χαρακτηρίζοντάς τους «γερασμένους», ανθρώπους νέους, πτυχιούχους, με εμπειρία και μετά από επιτυχία τους σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Εμετικές επινοήσεις, ώστε να σώσουν τους παράνομα προσληφθέντες τα τελευταία 13 χρόνια, με πλαστές προϋπηρεσίες αορίστου χρόνου, την οικογενειοκρατία, την διαπλοκή, τους κομματικούς στρατούς κ.λπ. Αθλιότητες του τριτοκοσμικού, κουτοπόνηρου και διεφθαρμένου κράτους, με υποβολείς τις επίορκες διοικήσεις, που έκαναν τις παράνομες προσλήψεις, με πλαστές προϋπηρεσίες και την συνδικαλιστή αλητεία. Αυτοί κατέστρεψαν την Χώρα μας και συνεχίζουν τα ίδια. Μέχρι σήμερα, και τι δεν έχουν επινοήσει για να σώσουν την στρατιά των παράνομων και τους υψηλά ιστάμενους-επίορκους, που έκαναν αυτές τις άθλιες προσλήψεις. Μιλιά δεν βγάζουν για το βρώμικο καθεστώς της οικογενειοκρατίας, που έχει κατακλύσει ΑΕΙ τα 13 τελευταία έτη. Συνεχίζουν απτόητοι «το έργο τους» πάνω από το πτώμα της Χώρας μας. Κανένας εισαγγελέας δεν ακούει;

  ΓΡΗΓΟΡΗΣ

 3. Σε ΑΕΙ που εδρεύει στην Αθήνα, έχουν γίνει τα τελευταία 13 χρόνια παράνομες προσλήψεις, με πλαστές προϋπηρεσίες, πλήθος συγγενών καθηγητών, υπάλληλων κ.λπ. Αυτές έγιναν από προϊστάμενους, διοικήσεις, κ.λπ. Πρόσφατα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ότι, το συγκεκριμένο ΑΕΙ θα μπει στο πρόγραμμα διαθεσιμότητας υπαλλήλων!! Τα μέλη της οικογενειοκρατίας αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία. Εκλέγουν υπηρεσιακά συμβούλια, διοικήσεις, συνδικαλιστές κ.λπ. Επομένως έχουν πλήρη κάλυψη. Όλους αυτούς πρέπει να τους στείλουν αμέσως στον Κορυδαλλό. Με την διαθεσιμότητα θα «την πληρώσουν» οι έξω από τις «φαμίλιες». Σε ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον, είναι δυνατόν να ζητά το Υπουργείο εσωτερική αξιολόγηση; Δεν χρειάζεται διαθεσιμότητα, να σταλούν στον Κορυδαλλό για εγκλήματα κατά του Δημοσίου συμφέροντος. Αν το κάνουν, θα αδειάσει το ΑΕΙ και ως εκ τούτου δεν θα χρειαστεί διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα θα τους σώσει από τις ποινικές ευθύνες ή ακόμη χειρότερα να παραμείνουν στην θέση τους και θα τεθούν σε διαθεσιμότητα οι εκτός οικογενειοκρατίας. Μπορείτε να δείτε στην απογραφή υπαλλήλων που έκανε το υπουργείο, να έχουν τα ίδια επώνυμα -αν και θα δείτε μέρος μόνο των ημετέρων- ή από τον τηλεφωνικό κατάλογο του ΑΕΙ. Θα δείτε να γίνονται υπάλληλοι στα 60 τους, πρώην συναλλασσόμενοι με το ΑΕΙ κ.λπ. Εκτός, εάν η κυβέρνηση με προκάλυμμα την διαθεσιμότητα υπάλληλων στο συγκεκριμένο ΑΕΙ, διασώσει τους παράνομους. Ε, όχι και έτσι, «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει»!. Η κοροϊδία και κουτοπονηριά σε τέτοιο σημείο, είναι πλέον εμετική. Επιβάλλεται να σταλούν εισαγγελείς και επιθεωρητές τάχιστα. Τέλος πια στα τεχνάσματα και τις μεθοδεύσεις

  ΠΕΤΡΟΣ

 4. Απαντώντας στις απειλές και στο θράσος κάποιων αρμοδίων σχετικά με την προστασία της οικογενειοκρατίας και των παράνομα προσληφθέντων υπάλληλων αορίστου χρόνου σε ΑΕΙ, σας εκθέτω τα εξής:
  Ο Ελληνικός Λαός πρέπει να κάνει προσφυγή για τις παράνομες προσλήψεις στο προστατευόμενο ΑΕΙ, που εδρεύει στην Αθήνα (είναι κάποιο από τα μεγάλα).
  Καμιά απολύτως προστασία στο βρώμικο κατεστημένο. Να διωχθούν οι επίορκοι που έκαναν τις άθλιες προσλήψεις αορίστου χρόνου συγγενών, με πλαστές προϋπηρεσίες.
  Έμαθαν στην προστασία και απειλούν.
  Κύριοι της Κυβέρνησης, τροποποιώντας τον υπερψηφισμένο από την Βουλή Νόμο για τα ΑΕΙ, κρατήσατε τους πρυτάνεις και βλέπετε τα αποτελέσματα (τα οποία και, άλλωστε ήταν αναμενόμενα)!
  Στην προσφυγή που λένε ότι θα κάνουν, θα πουν ότι, έκαναν παράνομες προσλήψεις; Θα πουν για την διαπλεκόμενη οικογενειοκρατία κ.λπ.;
  Από τις άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου που βγαίνουν σε διαθεσιμότητα είναι, άραγε, «παιδιά ενός κατωτέρου Θεού»;
  Ποιοι είναι αυτοί, που δεν θα απαντήσουν στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου; Θα είναι πάντα καθεστώς; Είναι υπεράνω κάθε νομιμότητας; Κάνουν αντάρτικο;
  Να διωχθούν οι παράνομοι του άθλιου ΑΕΙ και να μπουν στην φυλακή μαζί με αυτούς που τους προσέλαβαν.
  Ο Ελληνικός Λαός δεινοπαθεί εξαιτίας τους. Τέρμα πια στις αθλιότητες.
  ΝΙΚΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here