Το σχέδιο για την Υγεία και ο κώδικας της συναίνεσης

8
32

Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο τομέας της Υγείας στη χώρα μας τα επόμενα δυο χρόνια θα βρεθεί σε διαρκή  κίνηση. Αφενός  για την οριστική  υπέρβαση χρόνιων καθυστερήσεων (όπως π.χ τα κατάλοιπα βάρβαρης διαχείρισης των ψυχικά ασθενών ή των πεπαλαιωμένων αιθουσών με 12 κρεβάτια χωρίς τουαλέτα), αφετέρου για την προσπάθεια άντλησης πόρων από ένα σύστημα σπάταλο, κακοδιοικημένο και γι» αυτό διεφθαρμένο.

Ο χώρος της Υγείας είναι πολιτικά βατός, αφού όλοι οι πολίτες στηρίζουν την προσπάθεια του υπουργού να βελτιώσει τη κατάσταση αλλά από διοικητικής πλευράς αποτελεί τον πιο δύσκολο τομέα της ελληνικής διοίκησης. Το άθλιο σύστημα των προμηθειών, τα πολλά και ανορθολογικά κατανεμημένα νοσοκομεία, η ανυπαρξία ενιαίας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι πολλοί γιατροί αλλά λίγοι νοσηλευτές, το υδροκέφαλο και αδρανές σύστημα κεντρικής διοίκησης κλπ.

Ενώ σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο η προσπάθεια για εξορθολογισμό των δαπανών Υγείας είναι κοινή, η χώρα μας εμφανίζεται  να παλεύει  για τους  ίδιους τίτλους θεμάτων, π.χ με τη Γερμανία αλλά για διαφορετικά περιεχόμενα. Ενώ με τους Γερμανούς στοχεύουμε από κοινού  στη συγκράτηση των  δαπανών υγείας, αυτοί ασχολούνται  με την πρόληψη και την τηλεϊατρική, κι εμείς αγωνιζόμαστε να μηχανοργανώσουμε τις αποθήκες των νοσοκομείων.

Όποιος υπουργός αποφασίσει να μπει στο χώρο της Υγείας ως ταύρος εν υαλοπωλείο, με απόλυτη βεβαιότητα θα σπάσει τα τζάμια αλλά και το πρόσωπο του. Για την επίτευξη ορισμένων στόχων απαιτείται  κλιμακωτή διάταξη τους και χρονοδιάγραμμα. Για τη νέα πολιτική ηγεσία η στοχοθεσία χωρίζεται σε δύο περιόδους, στις οποίες κατανέμονται στην αρχή τα κυρίως οικονομολογιστικά θέματα και στη συνεχεία εκείνα που αφορούν τον πυρήνα της βελτίωσης της παροχής υγείας και συγκεκριμένα:

ΙΙ. ΔΙΑΡΘΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Α) Έως και το Μάρτιο  του 2011 η στοχοθεσία σχετίζεται με την οργάνωση των νοσοκομείων και τη θέσπιση στην πράξη κάποιων βασικών κανόνων καλής λειτουργίας τους. Ενδεικτικώς  αναφέρω τα εξής:
• Έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2010 η ανάληψη υπηρεσίας  2800 νοσηλευτών και 400 περίπου αγροτικών ιατρών. Ο στόχος αυτός όπως φαίνεται θα επιτευχθεί.
• Έως το τέλος  Ιανουαρίου του  2011 πρέπει να έχει μεταφερθεί από το υπουργείο Οικονομίας στο υπουργείο Υγείας ο καθορισμός της  τιμής των φαρμάκων και από τη 1η Απριλίου το υπουργείο Υγείας να ασκεί με τρόπο ολοκληρωμένο την αρμοδιότητα.
• Έως το τέλος  Μαρτίου η ψηφιοποίηση του διπλογραφικού συστήματος καθώς και η μηχανοργάνωση  τουλάχιστον των αποθηκών, φαρμακείων και λογιστηρίων των νοσοκομείων.
• Έως το τέλος Ιανουαρίου να έχει λειτουργήσει  στην πράξη το νέο σύστημα πληρωμών  των προμηθευτών  που θα οδηγήσει  σε χαμηλότερες τιμές και να έχει ψηφιστεί το νέο σύστημα προμηθειών  που θα λειτουργήσει από το  2012.
• Έως τα τέλη Ιανουαρίου να έχει ψηφιστεί  ο νόμος, ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη η μεταφορά των μονάδων υγείας των ασφαλιστικών ταμείων  στο ΕΣΥ
• Έως τα τέλη  Ιανουαρίου  να έχει θεσπιστεί η επιστροφή κερδών  από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία, καθώς και να έχει μειωθεί  κατά 2,5% το κέρδος των φαρμακαποθηκών.
• Τον Ιανουάριο να γίνει η αξιολόγηση των διοικητών  και από τον Φεβρουάριο  να εφαρμοστεί η δυνατότητα ο ίδιος διοικητής να διοικεί περισσότερα νοσοκομεία.
• Από τη 1η Ιανουαρίου να ξεκινήσει  να εφαρμόζεται στην πράξη η κατεύθυνση για 50% της κατανάλωσης από τα νοσοκομειακά  φαρμακεία των γενοσήμων
• Έως το τέλος Ιανουαρίου  να έχει μετατραπεί από μονοετή σε τριετή η βεβαίωση καλής λειτουργίας στα ιδιωτικά νοσοκομεία και να έχει αλλάξει το νομικό σύστημα  που προβλέπει την επέκτασή τους.
• Έως τον Φεβρουάριο 2012 να έχουν βελτιωθεί οι  προϋποθέσεις του ιατρικού τουρισμού
• Έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2010 να έχει επεκταθεί σε όσα περισσότερα νοσοκομεία γίνεται  η ολοήμερη λειτουργία (έως την Παρασκευή έχουν φτάσει τα 40) και να επεκταθεί σε όλους η καταβολή ενός μικρού αντιτίμου στους επισκέπτες των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας (5 ευρώ χωρίς αυτό να αφορά τους χρόνιους ασθενείς  που προσέρχονται για να τους ξαναγράψουν τη συνταγή τους).
• Τέλος,  η αναθεώρηση το Φεβρουάριο του 2011 του ΕΣΠΑ με την απένταξη μη ώριμων έργων και ένταξη ωρίμων.
• Ταυτόχρονα με τις ανωτέρω μείζονος σημασίας διαρθρωτικές αλλαγές προσπαθούμε δούμε και ορισμένα σημαντικά θέματα υγείας, όπως να εγκαταστήσουμε 17 κέντρα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και να Since sagittarius horoscope is more fiery and mobile, it gives you itchy feet and urges you to go out to meet the outer world. αποσυμφορήσουμε τις μεγάλες πόλεις καθώς και να καθιερώσουμε το ετήσιο  εθνικό τεστ μαστού και τραχήλου για όλες τις γυναίκες από 45 έως 50 ετών.  Β) Από 1ης Απριλίου ξεκινάει το ουσιαστικότερο κομμάτι της δουλειάς μας και συγκριμένα:
• Βάσει των διαδικασιών που έχουν ήδη ξεκινήσει, θα αρχίσει ο κοινωνικός διάλογος για συγχωνεύσεις νοσοκομείων με σκοπό την 1η Ιουνίου να έχει ολοκληρωθεί και από την These best-data-recovery.com analytics problem definitions are designed such that readers can understand how Big Data analytics can be done with the analytical power of functions, packages of R, and the computational powers of Hadoop. 1η Ιουλίου να αρχίσει να εφαρμόζεται η συγχώνευση με τις διάφορες μορφές. Με τις αποφάσεις αυτές συγκρατούμε δυνάμεις και εξοπλισμό, παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας και εξοικονομούμε πόρους.
• Παρακολουθούμε την εφαρμογή του ΕΣΠΑ ώστε να εξαλείψουμε τις βαρβαρότητες στον τομέα της ψυχικής υγείας και την αθλιότητα casino spiele στις υποδομές σε ορισμένα νοσοκομεία.
• Θα αλλάξουμε το σύστημα εισόδου των αποφοίτων της ιατρικής σχολής στις ειδικότητες. Σημειωτέον, σήμερα για ορισμένες ειδικότητες ένας απόφοιτος περιμένει 8 με 10 χρόνια!!!
• Θα αναμορφώσουμε το ΚΕΣΥ ώστε να φύγει από το πεδίο του συνδικαλισμού και να μπορέσει να παίξει τον ρόλο του.

• Θα αναμορφώσουμε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, καθιστώντας παράλληλα πιο ευέλικτο το πειθαρχικό δίκαιο.
• Βάσει της προπαρασκευής την οποία ήδη το ΚΕΣΥ ολοκληρώνει, θα προχωρήσουμε στην αξιολόγηση των νοσοκομειακών μονάδων. Το θέμα αφορά κυρίως τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο του οποίου μερικές μονάδες κακώς αφήνονται σήμερα να λειτουργούν.
• Θα αναμορφώσουμε σε ημερήσια βάση το καθεστώς των εφημεριών στα νοσοκομεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η αλλαγή αυτή μαζί με την ενοποίηση των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας καθώς και με την προώθηση του ΕΣΠΑ θα καταστήσουν στο τέλος του 2012 το δημόσιο σύστημα υγείας αποτελεσματικό και χρήσιμο στον πολίτη, προσβάσιμο σε όλους, εξορθολογισμένο και όχι σπάταλο. Ενα πραγματικό σύμμαχο στη ζωή των ανθρώπων.

ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ολα όσα καταγράφηκαν είναι εφικτά και συγκροτούν ένα δομημένο, πραγματοποιήσιμο και αποτελεσματικό σύστημα διαρθρωτικών αλλαγών. Γνώσεις υπάρχουν, μελέτες υπάρχουν, βούληση υπάρχει, πολιτικό πλαίσιο στην Ελλάδα της κρίσης υπάρχει, το ξεκίνημα έγινε, ας ολοκληρώσουμε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας.

Πρέπει, όμως, να τονιστεί ότι η εφαρμογή των αλλαγών που έχει ανάγκη ο τόπος προϋποθέτει σταθερό πολιτικό σύστημα, σταθερή κυβέρνηση και συναινετικό πολιτικό περιβάλλον. Με το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης κυρίως, αλλά και με τα υπόλοιπα κόμματα απαιτείται συνεννόηση, συμπτώσεις και συγκλίσεις. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι για να επιτευχθούν αυτές οι συνεννοήσεις, συμπτώσεις και συγκλίσεις πάνω στα ευαίσθητα ζητήματα της Υγείας προϋποτίθενται  ορισμένες συναινετικές πολιτικές  συμπεριφορές χωρίς τις οποίες όλα μπορούν να τεθούν εν κινδύνω. Για να μη δημιουργήσω εντυπώσεις ότι μιλώ με γενικόλογα κλισέ της μεταπολίτευσης, σπεύδω να διευκρινίσω τί εννοώ. Από εδώ και πέρα η Βουλή:
Α) πρέπει να εξετάσει η ίδια την απόφαση ή μη του δικαιώματος να ασκεί ποινική δίωξη εναντίων υπουργών. Αποτελεί κορυφαίο θεσμικό πολιτικό ολίσθημα να θεωρεί ένας βουλευτής ότι δεν έχει την υποχρέωση να αξιολογεί αυτός πρώτος και, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, μόνος την ύπαρξη και το εύρος των αρμοδιοτήτων του. Σε όσους έχουν κοντή μνήμη θυμίζω τί λέγαμε εναντίον της πραξικοπηματικής πρόωρης λήξης της συνόδου της Βουλής το Μάιο του 2009.

Β) Δεν πρέπει να κατατεθεί  πρόταση για συγκρότηση εξεταστικής για την Οικονομία. Θα διχαστούμε, θα συγκρουστούμε και θα εμπλέξουμε και την Ε.Ε. στις συγκρούσεις μας.

Γ) Σε κάθε κυβερνητικό τομέα με μία σειρά συμβολικούς και ουσιαστικούς τρόπους  θα πρέπει να αναζητήσουμε συγκλίσεις και συμπτώσεις με τη μείζονα αντιπολίτευση, καθώς και με  τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι την κύρια ευθύνη για την επίτευξη συνεννοήσεων , συμπτώσεων και συγκλίσεων έχει το μεγαλύτερο κόμμα στη Βουλή. Με άλλα λόγια ο πολιτικώς ισχυρότερος φέρει και την κύρια ουσιαστικά ευθύνη να κάνει και όχι μόνο το πρώτο αλλά σχεδόν όλα τα βήματα  προς τη κατεύθυνση αυτή.

8 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Καλημέρα,

  Συνήθως σχολιάζουμε εναν αρθρογράφο που παίρνει θέση υπερ ή κατά ενός Υπουργού. Ομολογώ πως το να σχολιάζω άμεσα τον ίδιο τον Υπουργο Υγείας μου δίνει μια όμορφη αίσθηση (ελπίζω οχι ψευδαισθηση) «υγειούς Δημοκρατίας».

  Στο θέμα μας όμως…! Πολύ αναλυτικό και «ψαγμένο» φαίνεται το πρόγραμμα που παρουσιάζετε στο άρθρο σας. Έγω θα ήθελα να σας θέσω 2-3 ερωτήματα οχι ιδιαίτερα επειδή αποσκοπώ στο να μου απαντήσετε αλλα στο να τα θέσετε ξανά εσείς στον εαυτό σας.

  1) Πιστέυετε πραγματικά οτι θα εφαρμοστούν πλήρως και δεν θα «κολήσουν» κάπου? Κυρίως αυτά που «πονάνε» κάποιους.
  2) Πιστεύετε πραγματικά οτι μεχρι την εφαρμογή τους δεν θα «παραλαχθούν» ωστε να εξυπυρετούν και πάλι τους βολεμένους?
  3) Πιστεύετε πραγματικά οτι είστε «μπροστά απο την Κλίκα». Δηλαδή οτι δεν θα βρούν τρόπο να συνεχίσουν τις απάτες και τις σπατάλες και ολα τα δεινά αυτοι που τόσα χρόνια (~30 χρόνια) τα κάνουν, παρά τα όποια μέτρα πάρετε?

  Σας ρωτώ, γιατί ως πολίτης έχω γίνει ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ καχύποπτος και σχετικά απαισιόδοξος. Πολύ φοβούμαι οτι οι υπερ-δικτυομένοι Δ.Υ στον τομέα της Υγείας (απο διευθυντες μεχρι νοσηλευτές) θα βρούν τον τρόπο να «παρακάμψουν» τα μέτρα και τους ελέγχους σας και το μόνο που θα βγεί στο τέλος είναι ΕΠΙΠΛΕΟΝ ταλαιπωρία για τον Ελληνα πολίτη.

  Με Ετίμηση,
  Κ.Μ

 2. Κύριε Υπουργέ ,
  αναφέρεστε πάντα και μόνο στα θέμα τα υγείας , νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π. που σαφώς είναι πολύ σημαντικά για τη λειτουργία του ΕΣΥ , όμως στο Υπουργείο σας ανήκει και η Πρόνοια για την οποία ομως δεν γίνεται κουβέντα.
  Εργάζομαι στο ΜΟΝΑΔΙΚΟ Κέντρο Απασχολησης και Αποκατάστασης Τυφλών Πολυαναπηρων Ατόμων στην Ελλάδα στο οποίο το 2010 το Υπουργείο έκοψε την επιχορήγηση με όχι ευπρεπή τρόπο θα έλεγα.Αν ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες δείχνει τον πολιτισμό μας ο βαθμός μας θα ήταν κάτω από τη βάση σίγουρα.
  Τι σκοπεύεται να κάνετε, ως Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για το κέντρο μας, το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, για να αντιμετωπίσει τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που απέκτησε όταν κόπηκε η επιχορήγηση του, χωρίς καμία προειδοποήση;
  Η αναπηρία των παιδιών που φιλοξενούνται στο κέντρο μας είναι η πιο βαριά , δεν γίνονται αποδεκτά σε κάνενα άλλο φορέα, δεν υπαρχει οικοτροφείο που να μπορείνα τα δεχθεί όταν οι γονείς τους είναι σε προχωρημένη ηλικία ή δεν βρίσκονται αναμεσά μας.
  Τελικά αυτός είναι ο πολιτισμός μας;
  Θέλω να πιστεύω όχι, γιατί παρακολουθώντας μία συνεντευξή σας διέκρινα τη διάθεσή σας να διορθώσετε πράγματα και καταστάσεις που διαιωνίζονται.
  Θα παρακαλούσα να σκύψετε πάνω απο τα προβλήατα αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους αλλά και των εργαζομένων οι οποίοι το περισσότερο διάστημα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ.
  Εσείς αν ήσασταν εργαζόμενος θα μπορουσατε να εργάζεστε και να πληρωνεστε τρεις με τέσσερις φορές το χρόνο!!! θα αντέχατε κύριε Υπουργέ;

 3. KIRIE LOBERDO YPOURGE TIS ELLADAS.. MIN KANETE PISO SE O,TI AFORA TO DIKEO TOU POLITI HELLHNA FOROLOGOUMENOU, PRAGMATIKA FTOXOU,AROSTOU K ALI8INOU ANAPIROU POLITI. ISTE TO SOSIALISTIKO KINIMA
  TOU POLITI OPOS ANAFERE PROEKLOGIKA O KOS PRO8IPOURGOS POU TORA ARXIZO K KATALABENO TI ENOOUSE..
  GIA TOUS KAPNISTES EKSIGISETE TI KOSTIZOUN STON HELLHNA POLITI OLOI OI AROSTOI KAPNISTES, KAI AUTOI POU THEN 8ELOUN NA KATALABOUN NA PLIROSOUN STO TAMIO TOUS TO X-TRA KOSTOS GIA AUTOUS KE EMAS POU DEN KAPNIZOUME ,INE TOSO APLO , OPOS KANOUN OI ASFALISTIKES ETERIES TIS AMERIKIS..O AGONAS SAS NA
  MPORESI O TOURKOELLINAS NA GINI HELLHNAS INE DISKOLOS MA POLI-DISKOLOS ALA MIN TO BAZIS KATO GIA TO KALO TIS PATRIDAS MAS THEN EXOUME ALO CHANCE. SKEFTITE KATI GIA MAS POU ERXOMASTE STIN ELLADA LIGOTERO APO 6 MINES TI PMORI NA GINI ME «YGIA» OXI TSAPMA «NOT FREE»

 4. 8a 8a 8a 8a 8a 8a 8a 8a xortasame me ta 8a sas…………

  to PASOK einai poy 8a katastrepsi teleios tin ellada…………

  kai alles xores einai xreomenes…….sxedon oles…….

  omos kanenas axiomatoyxos den disfimise tin xora toy…………

  o nyn pro8ipoyrgos mas rezilepse legontas die8nos oti exoyme problima……..

  kai pirame daneia me megalitero epitokio……

  kai i USA XREOMENI einai

  bgike o proedros tis na to pi?

  ax mas xepoylate ………………………….

 5. Κύριε Υπουργέ.
  Θα μπορούσατε να δώσετε μία απάντηση στο θέμα που έχει προκύψει με τον Ε.Φ.Ε.Τ?
  Για την υποχρηματοδοτήση του οργανισμού και στο τέλμα που εχούν έρθει οι υπάλληλοι,καθώς και η λειτουργεία του Ε.Φ.Ε.Τ λόγω απλήρωτων υπαλλήλων και λειτουργικών εξόδων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here