Οι χειμερινές οικονομικές προβλέψεις της ΕΕ: Σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη

0
32

Ξεπέρασαν τις περυσινές προβλέψεις οι ρυθμοί ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ. Τόσο η ζώνη του ευρώ όσο και οι οικονομίες της ΕΕ εκτιμάται ότι κατέγραψαν ρυθμό ανάπτυξης 2,4% το 2017, τον υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας.
Αυτές οι θετικές επιδόσεις αναμένεται να συνεχιστούν το 2018 και το 2019, με ρυθμούς ανάπτυξης 2,3% και 2,0 %, αντίστοιχα, στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ.

Ειδικότερα σε σχέση με την Ελλάδα, οι προβλέψεις αναφέρουν ότι «η οικονομία της Ελλάδας αναπτύσσεται και πάλι, με το πραγματικό ΑΕΠ να εκτιμάται ότι έφτασε το 1,6% το 2017. Η ανάκαμψη αναμένεται ότι θα ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια προσφέροντας περαιτέρω στήριξη στην ανάπτυξη της απασχόλησης. Η σταθερή προσήλωση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις παραμένει ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της ανάπτυξης«.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η ευρωπαϊκή οικονομία ξεπέρασε τις προσδοκίες και η ισχυρή ανάπτυξη προβλέπεται να συνεχιστεί το επόμενο έτος. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη της ανάπτυξης αυτής θα γίνουν αισθητά απ’ όλους τους Ευρωπαίους, καθώς και να αξιοποιήσουμε τούτη τη συγκυρία για να καταστήσουμε τις οικονομίες μας ανθεκτικότερες και να εμβαθύνουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Είναι επίσης σημαντικό οι πολιτικές μας να συνεκτιμούν τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το Brexit.»

Ο κ. Πιερ Μοσκοβισί, Eπίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Η ευρωπαϊκή οικονομία μπήκε στο 2018 με εξαιρετική υγεία. Η ζώνη του ευρώ γνωρίζει ρυθμούς ανάπτυξης που είχαμε να δούμε από την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η ανεργία και τα ελλείμματα συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία και οι επενδύσεις αρχίζουν επιτέλους να αυξάνονται ουσιαστικά. Η οικονομική ανάπτυξη είναι πιο ισόρροπη απ’ ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία και μπορεί να είναι και πιο βιώσιμη, με την προϋπόθεση να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε έξυπνες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές. Το παράθυρο ευκαιρίας για τις μεταρρυθμίσεις δεν θα παραμείνει για πάντα ανοιχτό: τώρα είναι η στιγμή να λάβουμε τις αναγκαίες φιλόδοξες αποφάσεις με στόχο την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.»

Η αύξηση του ΑΕΠ το 2017 εκτιμάται τώρα σε 2,4%, ποσοστό μεγαλύτερο από το 2,2% για τη ζώνη του ευρώ και το 2,3% για την ΕΕ σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις. Οι προβλέψεις ανάπτυξης για το 2018 και το 2019 έχουν επίσης αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε σχέση με τον Νοέμβριο τόσο για τη ζώνη του ευρώ όσο και για τις οικονομίες της ΕΕ: από 2,1% σε 2,3% για φέτος και από 1,9% σε 2,0 % για το 2019. Αυτό είναι αποτέλεσμα, αφενός μεν μιας ισχυρότερης κυκλικής δυναμικής στην Ευρώπη όπου οι αγορές εργασίας εξακολουθούν να βελτιώνονται και το οικονομικό κλίμα είναι ιδιαίτερα θετικό, αφετέρου δε της εντονότερης από την αναμενόμενη ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και του εμπορίου.

Η ισχυρή ζήτηση, το υψηλό ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας και οι θετικές συνθήκες χρηματοδότησης φαίνεται να ευνοούν τις επενδύσεις κατά την περίοδο που καλύπτουν οι προβλέψεις.

Ο δομικός πληθωρισμός,
που δεν περιλαμβάνει τις ασταθείς τιμές της ενέργειας και των μη μεταποιημένων τροφίμων, αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένος καθώς η υποτονικότητα της αγοράς εργασίας μειώνεται με αργό ρυθμό και οι μισθολογικές πιέσεις εξακολουθούν να είναι περιορισμένες. Ο ονομαστικός πληθωρισμός θα συνεχίσει να αντανακλά τη σημαντική επίδραση των τιμών της ενέργειας και προβλέπεται να αυξηθεί ελαφρά. Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ έφθασε στο 1,5% το 2017. Προβλέπεται να παραμείνει στο 1,5% το 2018 και στη συνέχεια να αυξηθεί στο 1,6% το 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here