«Πάγωσε» ο πρόεδρος του ΣτΕ το ΦΕΚ της κυβέρνησης για το πόθεν έσχες των δικαστών

0
60

 

«Πάγωσε» με προσωρινή διαταγή του ο πρόεδρος του ΣτΕ Νίκος Σακελλαρίου τη νέα απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ για τις δηλώσεις πόθεν έσχες μόνο σε ότι αφορά στο σκέλος των δικαστών και των εισαγγελέων.

Η προσωρινή διαταγή «παγώνει» την υποχρέωση των δικαστικών λειτουργών πρώτον γιατί δεν υπάρχει το όργανο που θα ελέγξει τις δηλώσεις πόθεν έσχες των διακστικών, άλλα και γιατί οι ρυθμίσεις των νόμων που προβλέπουν το περιεχόμενο της υποβολής αντίκειται στις συνταγματικές, όπως έκρινε η πρόσφατη ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, διατάξεις.
Το καθεστώς αυτό αφορά μόνο τους δικαστές και όχι τους υπόλοιπους υπόχρεους και ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της σημερινής αιτήσεως που κατέθεσαν οι δικαστικές ενώσεις.
Ολες οι δικαστικές ενώσεις πλην του Συμβουλίου της Επικράτειας στράφηκαν σε βάρος της απόφασης που δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ με την οποία προβλέπονται διαφορες ρυθμίσεις επί των δηλώσεων περιουσιακών καταστάσεων.

Με ανακοίνωση τους οι τέσσερις δικαστικές ενώσεις διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι η κυβέρνηση έσπευσε να δημοσιεύσει στο ΦΕΚ νέα υπουργική απόφαση υποστηρίζοντας οι επιχείρησαν να τους αιφνιδιάσουν παραβιάζοντας κάθε έννοια καλής πίστης και χρηστής διοίκησης.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην ανακοίνωση: …Δεν δεσμευόμαστε, αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων για τα έτη 2016 και 2017 (χρήσεις 2015 και 2016), από την προθεσμία η οποία θα έληγε αύριο (21/10/2017) γιατί: α) η Πολιτεία δεν συμμορφώθηκε με το δεδικασμένο που απορρέει από την 2649/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με το επιφορτισμένο με τον έλεγχο των δηλώσεων όργανο, το οποίο πρέπει να συγκροτείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους τακτικούς δικαστές, μέλη των τριών (3) ανωτάτων δικαστηρίων και σήμερα δεν υπάρχει και β) όπως συνάγεται από την αρχή της χρηστής διοίκησης, εφόσον καλούμαστε να υποβάλλουμε δηλώσεις στη βάση ενός νέου πλαισίου ενόψει της ως άνω απόφασης του ΣτΕ, είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση η χορήγηση εύλογης προθεσμίας όχι μόνο στους δικαστικούς λειτουργούς αλλά σε όλους τους υπόχρεους.

Διαμαρτυρόμαστε για την προαναφερόμενη πρακτική, που δεν συνάδει με τη λειτουργία των συνταγματικών (άρθ. 26 Σ.) εξουσιών και παραβιάζει κάθε έννοια καλής πίστης και χρηστής διοίκησης.

Δηλώνουμε ότι κανένας δεν θα μας υποχρεώσει να απεμπολήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή να αγνοήσουμε το δεδικασμένο που προκύπτει από την 2649/2017 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Καλούμε τους αρμόδιους να συμμορφωθούν προς το περιεχόμενο της παραπάνω απόφασης, προβαίνοντας σε νομότυπο ορισμό του οργάνου, προς το οποίο θα υποβληθούν οι δηλώσεις των ετών 2015 και 2016, καθώς και του τύπου των δηλώσεων αυτών, παρέχοντας εύλογη προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here